Menu

 • O sdružení VHSB
 • Články
 • Fotogalerie
 • Kontakt
 • Odkazy
 • Fórum
 • Naše akce

 • První vojenská zabijačka
 • Odhalení pamětního obelisku, Skryje 2007
 • Občanská sešlost
 • Pamětní obelisk Skryje 2008
 • Mikuláš v Brdech
 • Velikonoční pochod 2008
 • Úklid zpřístupněné části VVP
 • Výstava Brdy vojenské - příprava
 • Výstava Brdy vojenské
 • BRDSKÁ VÝZVA 2009
 • BRDSKÁ VÝZVA 2010
 • Přednáška o brdských hájovnách
 • Úklid VVP 2010
 • Vojenské lesy a statky

 • 80. let VLS Hořovice
 • Čepice "Brďačka"
 • Tesák VLP
 • Slavnostní opasek VLP
 • Slovenský tesák (1939-45)
 • Výzva

 • Jak nám můžete pomoci?
 • Další z brdských záhad vyřešena

   

      Na trhu se v září 2011 objevila cykloturistická a turistická mapa Brdy (Strašicko a Rožmitálsko) v měřítku 1: 25000, vydaná společností Geodézie On Line, ve spolupráci s občanským sdružením Brdy Res-publica. Recenzi si můžete přečíst ZDE.

   

      V mapě najdete mnoho nových, uměle vytvořených pomístních názvů a mezi nimi i název „U Čámských“, na hřebenu Ostrého ve Středních Brdech nad údolím Litavky.  Nějakou dobu nám trvalo, než jsme (snad?) přišli na to, jak tato další brdská záhada vznikla. Marně jsme hledali v historických mapách, dotazovali se pamětníků a občanů z blízké obce Felbabka, ale nikdo nikdy neslyšel o tom, že by se místu s pozůstatky hradiště na vrcholu nebo níže na hřebenu Ostrého říkalo „U Čámských“. Vzhledem k okolnosti, že na „tvorbě“ mapy spolupracoval i JUDr. Pavel Čámský, předseda občanského sdružení Brdy Res-publica, který rád a často zdůrazňuje, že jeho vztah ke zdejšímu kraji je údajně dán i tím, že rod Čámských prý pochází z Brd a po staletí zde žije, zaměřili jsme pátrání i tímto směrem.

   

      Pomohli i kamarádi, kterým též nebylo lhostejné vytváření některých nových, zcela zavádějících a velmi krkolomně zdůvodňovaných pomístních názvů v nejnovější mapě Brd. Ředitel firmy Geodézie On Line vysvětluje tuto podivnou a ne zcela běžnou praxi tím, že do mapy byly tyto pomístní názvy vloženy jako tzv. ochranné prvky, které by v případě neautorizovaného kopírovaní mapy prý měly jednoznačně prokázat její zneužití. Názvy, které byly ve funkci těchto prvků zvoleny údajně vycházejí z „prostředí mapy“.

   

      Co se nám tedy o rodu Čámských z Ostrého podařilo zjistit? August Sedláček ve svém díle

  Hrady, zámky a tvrze království českého píše:

   

  Nedaleko vesnice Felbabky zdvihá se návrší řečené Ostrý, jehož hřbet táhne se od Litavky směrem západním. Západní jeho konec jest nejvyšší a nese zbytky staré tvrze. Pod tvrzištěm jest hluboká díra, jejížto účel není znám. Odtud se přichází na předhradí, které bylo dílem přírodou a dílem lidskou rukou opevněno, neboť všechna jeho jižní strana jest příkrá, kdežto severní strana volně spadající překopána byla příkopem. Tvrziště za ním se nacházející vystupuje z okrouhlého příkopu, který je kromě severní strmé stráně objímá jako mocný kůl. Zachovalo se dosti dobře, poněvadž nejvíce na skále spočívá. Okolo příkopu táhne se na straně venkovské násep, jako bývá obyčejně u tvrzí středověkých. Ačkoliv svědčí všechno o tom, že tu stála tvrz středověká a nevšední tehda jméno Ostrý měla, přece nám o jejích osudech nic známo není, v čemž se tvrziště mnohým místům téhož druhu podobá. V pozdní teprve době vyskytují se v Podbrdsku Čámští z Ostrého, rod zemanský, který nosil na štítě svém dvě sekery přeložené. Nelze je nazpátek sice vystopovati, až do počátku 17 věku, kdež se vyskytují bratři Václav a Jiří Čámští, ale není pochyby, pováží-li se starožitný jich znak a heslo rodinné, že jsou původu mnohem staršího.

   

      Ovšem ve Sborníku Jednoty starých českých rodů , ročník IX (1938), číslo 1 najdeme následující informaci:

   

  Rod Čámských přibral ke jménu svému přídomek „z Ostrého“ a to po významné části svého majetku, po lesnatém vrchu „Ostrý“ nad Čímí. Týž leží v katastru osady Čími, na jih od obce se zvedaje a zdaleka jsa viditelný. Porostlý je lesem a vede k němu cesta se dvou stran. Náležel původně rodu Čámských, pak rodině Snopkově a nyní ke statku Budkovskému (čp.22). Dosud pokládány za jedno z původišť rodu tvrz a vrch „Ostrý“ nad Litavkou.

   

  Na webových stránkách obce Čím se v kapitole věnované jejímu založení a osídlení píše:

   

      Nejstarší osídlení je doloženo k roku 1316. Původní název býval Čámy a odvozoval se od staročeského osobního jména ČÁM. Člověk tohoto jména mněl být zakladatelem prvního dvorce v místě, který byl nazýván Čámův dvůr. Později byl nazýván Čámy.

  Pokračovatelé rodu se rozlišovali různými osobními jmény, pocházeli však z Čámů a proto mněli přídomek Čámové, později Čámští. Odtud už jen kousek k názvu Čím.

   

   

      V prosinci 2007 udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky obci znak a vlajku. Návrh zpracoval spisovatel Jan Čáka, mimo jiné autor knih zmizelá Vltava a Toulání po Brdech. Štít je půlený stříbrným pruhem, který znázorňuje řeku Vltavu lemující území obce. V horním modrém poli je zlaté slunce s dvaceti paprsky připomínající těžbu zlata v okolí. Ve spodním červeném poli jsou zkřížené dvě stříbrné sekery se zlatými topůrky, které jsou erbem Čámských z Ostrého, s nimiž je spjata nejstarší historie obce.

   

      Současnost - obec má 123 popisných čísel a 316 objektů určených k rekreaci. Vybavenost obce disponuje obchodem se smíšeným zbožím, restaurace U Huberta, sportovní areál pro využití od nejútlejšího věku (dětské hřiště, tenisový kurt, malé fotbalové hřiště, stolní tenis), cyklostezky, koňské stezky. Díky své poloze, přírodě a dopravní obslužnosti je tato lokalita vyhledávanou pro letní rekreaci. Slapská nádrž uspokojí nejen rybáře, ale i vyznavače vodních sportů.

   

      Ostrý v Brdech a Ostrý u Čími jsou od sebe vzdušnou čarou vzdáleny více jak 30km, obec Čím leží u Vltavy, pět kilometrů od rekreačního střediska Živohošť u Slapské přehrady. Dávat  rod Čámských z Ostrého do historické souvislosti s krajinou Středních Brd a umístit pomístní název „U Čámských“ na vrch zdvihající se nad údolím říčky Litavky je tedy poněkud zavádějící.

   

   

   

   

   

  Použité prameny:

   

  A. Sedláček - Hrady, zámky a tvrze království českého VI., Argo, 1995

   

  http://www.historie.hranet.cz/heraldika/sjscr/sjscr1938-1.pdf

  (v textu strana 8, v prohlížeči strana 10)

   

  http://www.cim-obec.cz/o-obci/ds-7611/p1=2854

  Pro VHSB zpracoval v únoru 2012 Námořník


  Home

  copyright © vhsb.cz 2007
  provozováno na redakčním systému IceCMS