Menu

 • O sdružení VHSB
 • Články
 • Fotogalerie
 • Kontakt
 • Odkazy
 • Fórum
 • Naše akce

 • První vojenská zabijačka
 • Odhalení pamětního obelisku, Skryje 2007
 • Občanská sešlost
 • Pamětní obelisk Skryje 2008
 • Mikuláš v Brdech
 • Velikonoční pochod 2008
 • Úklid zpřístupněné části VVP
 • Výstava Brdy vojenské - příprava
 • Výstava Brdy vojenské
 • BRDSKÁ VÝZVA 2009
 • BRDSKÁ VÝZVA 2010
 • Přednáška o brdských hájovnách
 • Úklid VVP 2010
 • Vojenské lesy a statky

 • 80. let VLS Hořovice
 • Čepice "Brďačka"
 • Tesák VLP
 • Slavnostní opasek VLP
 • Slovenský tesák (1939-45)
 • Výzva

 • Jak nám můžete pomoci?
 • Další zpřístupňování VVP Brdy

  Další zpřístupňování VVP Brdy

  „Po desetiletí byly vojenské újezdy uzavřeným světem, kam mělo civilní obyvatelstvo vstup přísně zakázán. Nyní však dochází ke zpřístupňování některých jejich částí. Proto jsme se rozhodli, že pro příznivce turistiky připravíme průvodce po všech pěti současných vojenských újezdech. Dodejme ještě, že kvůli potřebám armády zaniklo v těchto oblastech mnoho obcí včetně cenných památek. Přítomnost vojáků však naopak svědčila přírodě a ve vojenských újezdech se podařilo zachovat krajinu lépe než v přírodních rezervacích. Ale to už posuďte sami.“

  (Citováno z článku časopisu A report, vydávaného Ministerstvem obrany ČR)

  Během posledních dvou týdnů se ve sdělovacích prostředcích objevily zprávy o připravovaném budování nových cyklotras. Jedna z nich by měla vést přímo po hrázi Hořejšího padrťského rybníka...

  Padrťské rybníky a jejich okolí patří k zájmovým územím resortu ochrany přírody a krajiny. Vodní plocha Hořejšího a Dolejšího padrťského rybníka spolu s pobřežními porosty a podmáčenými loukami umožňuje výskyt a hnízdění některých chráněných druhů ptactva – čápa černého, orla mořského, chřástala vodního a polního, rákosníka velkého, vodouše atd. atd. Žije zde i mnoho druhů kachen, při tahu se stávají odpočinkovým místem pro divoké husy a vodouše. Rozmanité je i zastoupení chráněných druhů obojživelníků (ropucha, čolci, různé druhy skokanů). V Padrťském potoce žije rak říční, rak kamenáč i do kategorie ohrožených druhů zahrnutý rak bahenní. Velmi cenná jsou i společenstva podmáčených smrčin, rašelinišť a olšin s vzácnou a chráněnou květenou, obklopující obzvláště Hořejší padrťský rybník. Ve výčtu přírodních pokladů skrývajících se kolem Padrťských rybníků by se mohlo pokračovat ještě dlouho.

  Zákaz
  Rybníky mají také nezanedbatelný význam jako zásobárna kvalitní a neznečištěné vody.
  Jak bylo k onstatováno v úvodní citaci, „přítom nost vojáků však naopak svědčila přírodě a ve vojen ských újezdech se podařilo zachovat krajinu lépe než v přírodních rezervacích".

  Je otázkou co přírodě přinese další rychlé a z mého pohledu chaotické zpřístupňování částí VVP a zde tedy konkrétně cyklostezka vedená po koruně hráze Hořejšího padrťského rybníka, pokračující po plánovaném přemostění přelivu dále jihovýchodním směrem přímo podmáčenými smrkovými porosty. Budou stovky lidí pohybujících se po hrázi mezi rybníky a lesem, kam za poslední desítky let mimo personálu VLS málokdo vkročil, pro výjimečně zachovalou přírodu těchto míst to pravé?
  Současné snahy úředníků Ministerstva obrany působí dojmem, že se snaží v souvislosti s uvažovanou výstavbou U.S. radaru za každou cenu vyjít vstříc požadavkům starostů přilehlých obcí na další otevírání VVP a to jen s minimální snahou o přihlédnutí k zájmům ochrany přírody a bez jakékoliv seriózní koncepce, která by zajistila i do budoucna zachování výjimečných biotopů uchovaných v těchto místech právě jen díky dlouholeté přítomnosti armády a z toho plynoucí nepřístupnosti území VVP.

  Cedule
  Důsledky otevírání Brd a snimi spojeného zvýšeného pohybu veřejnosti nejen v zpřístupněných částech, ale i mimo ně můžeme pozorovat prakticky na každém kroku a není to zrovna příjemná podívaná...

  OhništěOhniště na lesní cestě od Aliance na Houpák.
  (Foto duben 2007)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Jordán Pohled do tzv. diamantového příkopu před střílnami zkušebního objektu CE v cílové ploše Jordán – před pár lety si právě tenhle bunkr „zahrál“ ve filmu Obecná škola.
  (Foto duben 2007)

  Hrachoviště
  Mototuristé v Brdech – roštěnky (děvčata) se za přispění dvoulitrové petláhve s pivem kochají kvetoucí přírodou na Hrachovištích... (Foto 21.4. 2007)
  O
hni&
scaron;tě

  Ohniště plné odpadků, Koníček, vrcholová skála (666m.n.m.) (Foto červen 2008)

  Podobných zákoutí lze dnes najít v Brdech stále víc, ale na člověka z toho padá smutek, vztek a pocit bezmoci.

  Jestli je toto daň za široce medializované a s radostí vítané otevírání VVP široké veřejnosti tak to měl raději celý prostor zůstat uzavřený (a důsledně střežený).

  Co se týče cílových ploch, tak tam byl vstup zakázán vždy i pro držitele povolení ke vstupu, tento zákaz stále trvá a přesto se právě tam dějí jen stěží uvěřitelné věci...

  Konkrétně třeba nejdostupnější cílová plocha Jordán – během léta byly postupně ukradeny všechny výstražné tabule na trase od Bílého křížku přes letiště, upozorňující na zákaz vstupu a nebezpečí ohrožení života (u Bílého křížku byla tabule v zápětí nahrazena novou, ale v prosinci 2007 byla pro změnu poškozena závora tak, že nešla uzamknout...).

  Houpák Zához ze zadní strany pozorovatelny na kótě Houpák, rozježděný od čtyřkolek a motocyklů.
  (Foto červen 2007)

  Jordá


  A takhle na závěr roku 2007(pravděpodobně v týdnu před Vánočními svátky, přímo pod stromeček...) sprejeři „vylepšili“ zadní stěnu zkušebního objektu CE, Benešáku. S touhle výzdobou si asi dlouho žádném filmu nezahraje...

  Na konec si ještě neodpustím poukázat na situaci kolem zříceniny hradu Valdek. Bylo by to i do seriálu „Brdské záhady“, ale přímo se to týká zde zmiňované problematiky (a způsobu) otevírání VVP.

  Valdek 8. prosince minulého roku naše sdružení uspořádalo pochod „Mikuláš v Brdech“ a účastníky akce mile překvapila informační tabule před hradem a čerstvě na stromech namalovaná turistická značka vyznačující stezku ke zřícenině. Což nás, pořadatele, trochu zarazilo, protože ve vyhlášce Újezdního úřadu Brdy o zpřístupnění okrajových částí VVP není o možnosti návštěvy hradu ani zmínka. Zřícenina nacházející se na pozemku patřícímu Ministerstvu obrany je již spoustu let v havarijním stavu, koruny zdí jsou narušeny a rozpadají se. O tom nás v zápětí přesvědčily i čerstvě zřícené kameny, které ležely přímo na pěšině po které návštěvníci hradu procházejí na vnitřní nádvoří.

   

  Začka KČTVstup zakázán

   

   

  Při odchodu jsme za branou našli v listí zahrabanou poničenou tabuli s nápisem
  „VSTUP ZAKÁZÁN, NEBEZPEČÍ ÚRAZU“.

  Nedalo nám to a informovali jsme se přímo na Újezdním úřadě jak to tedy se zpřístupněním hradu Valdeka je. Vojáci v tom mají jasno: zřícenina nikdy zpřístupněna nebyla, právě díky havarijnímu stavu ve kterém se nachází !!! A jsme u té záhady – že by si Klub českých turistů jen tak o své vůli namalováním značek na stromy dovolil „zpřístupnit“ (bez jakékoliv předchozí konzultace se současným vlastníkem hradu) životu nebezpečnou zříceninu to snad ne !?! A pokud tedy značky nenamalovali členové KČT tak tady máme někoho neznámého (Al Kaidá, teroristé?), který láká veřejnost na místa, kde je život návštěvníků v přímém ohrožení. A navíc každý kdo po značce do hradu půjde porušuje platnou vyhlášku o zpřístupněných částech VVP, tím se dopuští přestupku a vystavuje se pokutě až do výše 4000,-kč podle zákona č.200/1990Sb.

  (Tento článek jsem pro VHSB zpracoval na základě mě dostupných informací a jako můj osobní a zaujatý pohled na věc. V lednu 2008, Námořník.)


  Home

  copyright © vhsb.cz 2007
  provozováno na redakčním systému IceCMS