Menu

 • O sdružení VHSB
 • Články
 • Fotogalerie
 • Kontakt
 • Odkazy
 • Fórum
 • Naše akce

 • První vojenská zabijačka
 • Odhalení pamětního obelisku, Skryje 2007
 • Občanská sešlost
 • Pamětní obelisk Skryje 2008
 • Mikuláš v Brdech
 • Velikonoční pochod 2008
 • Úklid zpřístupněné části VVP
 • Výstava Brdy vojenské - příprava
 • Výstava Brdy vojenské
 • BRDSKÁ VÝZVA 2009
 • BRDSKÁ VÝZVA 2010
 • Přednáška o brdských hájovnách
 • Úklid VVP 2010
 • Vojenské lesy a statky

 • 80. let VLS Hořovice
 • Čepice "Brďačka"
 • Tesák VLP
 • Slavnostní opasek VLP
 • Slovenský tesák (1939-45)
 • Výzva

 • Jak nám můžete pomoci?
 • Krátká zpráva z ukázky nácviku střeleb 132.smdo Jince

   

  Na oficiálních stránkách Ministerstva obrany ČR se objevila následující zpráva:
  (Zkráceno, plné znění na http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=10841)

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  ÚTERÝ 18. BŘEZNA - ČTVRTEK 20. BŘEZNA 2008

  Ve dnech 18. až 20. března 2008 se ve Vojenském výcvikovém prostoru Brdy uskuteční nácvik střelby a řízení palby 132. smíšeného dělostřeleckého oddílu s bojovou ostrou střelbou. V uvedeném termínu budou plnit úkoly odborně taktického cvičení také příslušníci spojovací roty a radiolokační čety 13. dělostřelecké brigády.

  V rámci cvičení se uskuteční i zvláštní ukázky výcviku a střeleb z dělostřeleckých zbraní ve Vojenském výcvikovém prostoru Brdy a prohlídka kasáren dělostřelecké brigády v Jincích pro příslušníky Policie ČR, členy Klubu vojenských důchodců z Příbrami a pozvané hosty.

  Informace pro novináře: Čtvrtek 20. března 2008 od 8.15 do 14.30 hodin – ukázky výcviku a střeleb dělostřelecké brigády ve Vojenském výcvikovém prostoru Brdy a prohlídka kasáren v Jincích.

  Na tuto akci je nutná akreditace do pondělí 17. března 2008 do 15.00 hodin.
  ---------------------------------------------------------------------------------------------


  Pozvaní hosté, příslušníci Policie ČR a novináři se sešli ráno v 8:00 v areálu základny 13. dělostřelecké brigády v Jincích. Po příjezdu Klubu vojenských důchodců z Příbrami jsme se přistavenými autobusy přesunuli na palebné postavení Felbabka.

  Na místě nás náčelník štábu brigády pplk Roček seznámil s úlohou, kterou zde bude plnit baterie 152mm samohybných kanonových houfnic vz.77 ze 132. smíšeného dělostřeleckého oddílu.

  Časový harmonogram byl ovšem narušen silnými sněhovými přeháňkami a špatnou dohledností v oblasti cílové plochy (CP) Tok, na kterou měla být palba vedena. Při cvičných ostrých bojových střelbách musí být v rámci platných bezpečnostních opatření cíl totiž vizuálně viditelný z pozorovacích stanovišť.
  Arthur

  Během čekání na zlepšení povětrnostních podmínek nám obsluha nedaleko stojícího radiolokátoru ARTHUR vysvětlila jeho funkci i využití Velitelstvím 13. db. – slouží k vyhledávání palebných prostředků nepřítele a k řízení palby vlastního dělostřelectva. Velmi zjednodušeně: radiolokátor je schopen zachytit letící dělostřelecký granát a na základě vyhodnocení parametrů jeho trajektorie přesně určit, odkud byl vystřelen.

   

   

  Poté, co ustaly sněhové přeháňky na CP, mohli jsme sledovat vyvedení baterie 152mm samohybných kanonových houfnic do palebného postavení a ostrou bojovou střelbu.
  Dany
  Dana
  Dělostřelecký granát 152mm vypálený z palebného postavení Felbabka v tomto konkrétním případě dopadl na CP Tok za 47 sekund a po balistické křivce proletěl vzdálenost 11,5 km.
  Dana
  KarosaBěhem dopoledne se počasí změnilo už spíše na „dubnové“, ale přesun k naší další zastávce, kterou bylo hlavní místo velení, po zasněžených a namrzlých cestách, kam se slunce nedostalo, byl pro řidiče poměrně náročný.

  Zdravotní stanoviště

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                          Zdravotnické stanoviště

  Řídící stanoviště
  Součástí hlavního místa velení je mimo jiné i středisko řízení palby, které zajišťuje činnost celého smíšeného dělostřeleckého oddílu.

  Následujícím bodem programu byla ukázka činnosti 122mm raketometů vz. 70 při vedení ostré bojové střelby z palebných postavení v CP Brda.

  BVP BrdaPoslední prudký úsek cesty k pozorovatelnám na Hřebenech jsme vystoupali pěšky, sníh a náledí ho učinily jen obtížně sjízdným i pro terénní automobily. Nahoře se nám otevřel nádherný výhled na táhlé vrcholy kopců a zasněžené cílové plochy Brda a Tok.

   

                                        Pozorovací stanoviště Hřebeny – BVP průzkumné čety

  Brifing

  Ing. Ján KožiakNáčelník štábu 13.db účastníkům na mapě demonstroval situaci v terénu, zmínil se i o historii VVP Brdy, zpřístupňování okrajových částí a o režimu vstupu.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Krátce k nám promluvil i velitel 13. dělostřelecké brigády Jince, pan plukovník Ing. Ján Kožiak.

  Z výšky jsme mohli pozorovat vyvedení baterie 122mm raketometů do palebných postavení, zástřelné rány, odpálení salvy raket i dopady střel na cíl v CP Tok.
  Raketomety 122mm
  Po zaujmutí palebného postavení je jeden 122mm raketomet schopen odpálit salvu čtyřiceti raket během dvaceti sekund...
  Hasiči

  Tím pro nás skončily ukázky bojových ostrých střeleb, ovšem 132. smíšený dělostřelecký oddíl dále pokračoval v činnosti až do pozdních odpoledních hodin. Sešli jsme po kluzké cestě dolů ke stanovišti Vojenských hasičů Jince, kteří střelby zabezpečují, a odtud jsme autobusy odjeli do jineckých kasáren.

   

   

   

  Po obědě jsme shlédli videoprezentaci 13.db a 132.smdo doplněnou výkladem náčelníka štábu, prohlédli si areál základny a seznámili se s plány jeho rozvoje.
  Klub vojenských důchodců Příbram
  14:30 - závěrečné společné foto Klubu vojenských důchodců z Příbrami
  Znak 132. smdo Jince------------------------------------------------

  Celá akce byla ze strany Velitelství 13. dělostřelecké brigády perfektně připravena a všem, kdo se na její organizaci i zdárném průběhu podíleli, patří velký dík!

  ------------------------------------------------

  Koho zajímají podrobnější informace o 13.db Jince, zbraních a technice, kterou je vybavena, více najde zde: http://www.13db.army.cz/index.html

  (Pro VHSB zpracoval v březnu 2008 Námořník)


  Home

  copyright © vhsb.cz 2007
  provozováno na redakčním systému IceCMS