Menu

 • O sdružení VHSB
 • Články
 • Fotogalerie
 • Kontakt
 • Odkazy
 • Fórum
 • Naše akce

 • První vojenská zabijačka
 • Odhalení pamětního obelisku, Skryje 2007
 • Občanská sešlost
 • Pamětní obelisk Skryje 2008
 • Mikuláš v Brdech
 • Velikonoční pochod 2008
 • Úklid zpřístupněné části VVP
 • Výstava Brdy vojenské - příprava
 • Výstava Brdy vojenské
 • BRDSKÁ VÝZVA 2009
 • BRDSKÁ VÝZVA 2010
 • Přednáška o brdských hájovnách
 • Úklid VVP 2010
 • Vojenské lesy a statky

 • 80. let VLS Hořovice
 • Čepice "Brďačka"
 • Tesák VLP
 • Slavnostní opasek VLP
 • Slovenský tesák (1939-45)
 • Výzva

 • Jak nám můžete pomoci?
 • Polemika RNDr. Martina Langa

  V Podbrdských novinách č.3 (9.2. 2011) RNDr. Lang z Muzea Strašice reaguje (ZDE) na článek „Vláda schválila návrh na zrušení VÚ Brdy“, který vyšel v jejich předchozím čísle (ZDE).

   

      Hned v titulu své polemiky si pokládá otázku: „Přírodní park ve Středních Brdech?“ a okamžitě si na ni odpovídá: „Ochrana přírody takřka nulová!“. Je zajímavé, že roky trvající ochranu přírody formou již existujících přírodních parků Trhoň, Brdy, Třemšín či Hřebeny nijak nezpochybňuje, ale co se týká území Vojenského újezdu Brdy, je pro něho přírodní park bezzubým způsobem plošné ochrany.

   

      Dále pochybuje o faktech uvedených v článku a tvrdí, že neodpovídají skutečnosti. Nevím, z čeho při tomto svém hodnocení vycházel, ale já trvám na tom, že na posledním jednání starostů podbrdských obcí s  Komisí pro optimalizaci vojenských újezdů v Jincích, které proběhlo 21.11. 2011, se přítomní starostové (včetně těch z „plzeňské“ strany VÚ Brdy), nakolik je mi známo, a jak je i zaznamenáno v zápisu z jednání, vyslovili proti aktuálnímu návrhu ministerstev obrany a životního prostředí na vyhlášení rozšířené chráněné krajinné oblasti - mohu ostatně ocitovat: „Při vyhlašování CHKO starostové jednoznačně preferují vyhlášení ve stávajících hranicích vojenského újezdu. Nesouhlasí s velkou variantou CHKO.“ Jiná, než „velká“ varianta CHKO nebyla nikdy AOPK ani MŽP oficiálně představena a s tou tedy starostové nesouhlasí. O tom, že by „zůstala dnes ve hře tzv. minimální varianta“ CHKO (pouze na území VÚ Brdy), jak uvádí RNDr. Lang, nejsou dosud k dispozici žádné oficiální informace a nemají je ani starostové podbrdských obcí (tedy snad kromě Strašic, které asi mají své „zdroje“ ze stranických kuloárů).

   

      Skutečnosti odpovídá i to, že šestnáct obcí Svazku Podbrdsko podporuje vyhlášení maloplošných zvláště chráněných území, která by pokryla výjimečně cenné lokality sítí přírodních rezervací a přírodních památek Velkoplošnou ochranu území by zajistil přírodní park. Zároveň obce Svazku kladou důraz na zajištění nezastavitelnosti území VÚ Brdy jejím zakotvením do zásad územního rozvoje Kraje (Krajů) a na nižší úrovni do územních plánů obcí, kterým by katastry na území VÚ měly připadnout.

   

      Není pravda, že jen „právě v případě CHKO“ by území VÚ Brdy zůstalo státním majetkem - podle vyjádření ministerstva obrany zůstane v každém případě ve vlastnictví státu. Případné vyhlášení CHKO s tím nemá naprosto nic společného.

   

  „CHKO znamená i zpřístupnění Brd pro tzv. měkkou turistiku.“ To je další zajímavý kotrmelec. Střední Brdy budou veřejnosti zpřístupněny díky zrušení vojenského újezdu a chráněná krajinná oblast s tím stejně jako v předešlém případě nemá žádnou souvislost.

   

      RNDr. Lang tvrdí, že příspěvek se dále rozepisuje o tom, jakéže nevýhody obcím přinese vyhlášení CHKO. V článku, na který reaguje svojí polemikou, ovšem nic, byť jen podobného, jaksi nemohu najít.

   

      Co se týká posledního odstavce, ve kterém je zmíněna ochrana přírody bezlesí dopadových ploch prostřednictvím přírodních rezervací se zákazem vstupu - tím by prý odpadly obrovské náklady na pyrotechnický průzkum (autor asi tedy spíše mínil náklady na asanaci území) a nedošlo by ke zničení biotopů hloubkovou pyrotechnickou asanací, je celá argumentace značně zmatená. Pokud by byla vyhlášena CHKO, byla by rozdělena na zóny. V tom případě do I. zóny CHKO lze ze zákona vstup zakázat. Ovšem provádět zonaci CHKO ne podle kritérií ochrany přírody a z tohoto hlediska i cennosti jednotlivých lokalit, ale podle toho, kde se v Brdech střílelo, by bylo bezesporu velmi podivným řešením. Pokud by CHKO nebyla vyhlášena a velkoplošnou ochranu by zajistil přírodní park se sítí maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ), podle materiálů poskytnutých MŽP není na území VÚ Brdy navržena ani jedna národní přírodní rezervace (do které je možno vstup zakázat), v návrhu jsou čtyři národní přírodní památky (též je možno vyhlásit zákaz vstupu), ale jen jedna z nich je cílovou plochou. Názor RNDr. Langa, že přírodně nejcennějšími brdskými plochami jsou právě uměle vytvořená bezlesí je tedy v rozporu s míněním AOPK i MŽP. Naštěstí existují i jiné způsoby, jak v souladu se zákonem vstup do nebezpečných území zakázat, neprovádět jejich hloubkovou pyrotechnickou asanaci a přitom není ani nutno pokoušet se to krkolomně zdůvodnit „zájmy“ ochrany přírody.

   

  ------------------------------------------------------------------------------

   

  Petr Ježek ("Námořník"), 12.2. 2012

   

   

   

  RNDr. Lang měl skutečně dobré informace - na včerejší (16.2. 2012) schůzce starostů podbrdských obcí se zástupci, MO, MV a MŽP v Jincích byl prezentován návrh na vyhlášení CHKO v hranicích současného VÚ Brdy + území přírodních parků Brdy a Třemšín.

   

  Stanovisko šestnácti obcí Svazku Podbrdsko se tím ale nijak nezměnilo Stále stojí za svým názorem, že to nejcennější a nejdůležitější ze Středních Brd - civilizací nedotčenou (alespoň ve srovnání s okolím) liduprázdnou krajinu nejlépe ochrání zakotvení „nezastavitelnosti“ území do Zásad územního rozvoje Kraje (Krajů) a územních plánů obcí. Samotná CHKO to nezajistí a je pak otázkou, zda je tato forma ochrany přírody a krajiny vůbec nutná. Podle stanoviska Svazku obcí Podbrdsko by logičtějším řešením než uspěchaný tlak na vyhlášení CHKO bylo nejdříve nejcennější lokality pokrýt sítí maloplošných zvláště chráněných území, velkoplošnou ochranu přírodním parkem a poté by bylo dost času k diskuzím o vyšší formě ochrany, CHKO.


  Home

  copyright © vhsb.cz 2007
  provozováno na redakčním systému IceCMS