Menu

 • O sdružení VHSB
 • Články
 • Fotogalerie
 • Kontakt
 • Odkazy
 • Fórum
 • Naše akce

 • První vojenská zabijačka
 • Odhalení pamětního obelisku, Skryje 2007
 • Občanská sešlost
 • Pamětní obelisk Skryje 2008
 • Mikuláš v Brdech
 • Velikonoční pochod 2008
 • Úklid zpřístupněné části VVP
 • Výstava Brdy vojenské - příprava
 • Výstava Brdy vojenské
 • BRDSKÁ VÝZVA 2009
 • BRDSKÁ VÝZVA 2010
 • Přednáška o brdských hájovnách
 • Úklid VVP 2010
 • Vojenské lesy a statky

 • 80. let VLS Hořovice
 • Čepice "Brďačka"
 • Tesák VLP
 • Slavnostní opasek VLP
 • Slovenský tesák (1939-45)
 • Výzva

 • Jak nám můžete pomoci?
 • Pyrotechnická asanace VÚ Brdy a návštěva ministra Vondry

   

  V pátek 20. dubna 2012 navštívil VÚ Brdy ministr obrany Alexandr Vondra.

   

   

    

  Přijel na dnes již nevyužívanou střelnici Kolvín, aby se na místě seznámil s prací pyrotechniků z 15. ženijní brigády (Bechyně), kteří na počátku dubna 2012 zahájili asanaci předem zvolených lokalit území VÚ.

   

   

   

  Bechynští pyrotechnici připravili ukázku některých druhů munice, jejíž výskyt a nálezy na Kolvíně předpokládají.

   

    

  1 - tankové granáty ráže 100mm

  2 - náboj pro 30mm automatický granátomet AGS-17 „Plamja“

  3 - protiletadlová řízená střela pro přenosný komplet 9M32 „Strela-2“

  4 - náboje pro protiletadlový kanon ráže 30mm

  5 - protiletadlový tříštivý granát ráže 85mm

  6 - protipancéřový náboj ráže 76,2mm (SSSR, 2.sv. válka - v 50. letech 20.stol. ve výzbroji Čs. armády)

  7 - střely pro bezzákluzový kanon ráže 82mm (byl ve výzbroji Lidových milicí)

  8 - kompletní náboj pro bezzákluzový kanon ráže 82mm

   

  Na setkání byli pozváni i zástupci médií aby si vyslechli jakým způsobem Ministerstvo obrany pyrotechnickou očistu Středních Brd zajistí a mohli se i podívat na činnost pyrotechniků přímo v terénu. Kromě ministra na dotazy přítomných novinářů odpovídali též náčelník Generálního štábu AČR, armádní generál Vlastimil Picek, podplukovník Petr Laštůvka, specialista oddělení ženijního vojska Generálního štábu, ing. Vladimír Kazatel, předseda Komise pro optimalizaci vojenských újezdů a vojáci z ženijní brigády.

   

    

  Konkrétní průběh prací je naplánován na základě úvahy, že cca 25% rozlohy VÚ Brdy zaujímají již nyní pro veřejnost částečně zpřístupněné okrajové části, kde byl pyrotechnický průzkum proveden a tato území prohlášena za „čistá“. Dalších zhruba 11% plochy VÚ si AČR ponechá jako posádkové cvičiště pro 13. dělostřelecko brigádu - včetně plochy Brda, která zůstane i nadále uzavřena. Zbývající území bylo vyhodnoceno z hlediska možného výskytu munice a ten se dá předpokládat hlavně na cílových plochách a střelnicích. V oblasti bývalé střelnice Padrť je vyhlášena Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000, při hloubkové asanaci by došlo k porušení půdního krytu, poškození biotopů a z tohoto důvodu zde nebude prováděna. Bezpečnost osob zajistí zákaz vstupu. Z důvodu blízkosti od hranic újezdu a s tím spojené snadné dostupnosti bylo rozhodnuto hloubkově asanovat střelnice Kolvín a Bahna. Další dvě potenciálně vysoce nebezpečná území - cílové plochy Jordán a Tok si i po zrušení VÚ armáda ponechá jako „zájmová území“, vstup do nich bude i po předání VÚ „do civilu“ zakázán a v následujících letech budou postupně čištěny v rámci výcviku pyrotechniků AČR. Tisíce hektarů lesních porostů mezi střelnicemi a cílovými plochami by měly být „ošetřeny“ povrchovým sběrem. Kromě jedenácti pyrotechniků, kteří dnes v Brdech působí by se na podzim tohoto roku měla začít věnovat sběru munice v brdských lesích šedesátičlenná skupina, jejíž příslušníci předtím projdou ve Vyškově odpovídajícím školením, zaměřeným na  vyhledávání a identifikaci munice.

   

    

  Přímo v ploše asanované střelnice pyrotechnici přítomné seznámili s používaným technickým vybavením a metodami práce - v terénu vytyčí čtverce o rozměrech 50 x 50 metrů, které procházejí s detektorem kovů a vyhledávají pod povrchem všechny kovové předměty, které podle signálů detektoru lokalizují. Poté je vyzvednou a identifikují.

   

    

  Kromě munice, jejíž likvidaci zajišťují pyrotechnici Vojenské policie, se právě v okolí vesnice, která zde stávala a byla vystěhována a zbourána na počátku 50. let 20. století při rozšiřování VÚ, nachází i velké množství kovového šrotu - součástky ze zemědělských strojů, koňské, ale v mnohém větším počtu i kravské podkovy, šrouby, nářadí a nástroje.

   

   

  Ministerstvo obrany chce tedy k plánovanému termínu zrušení VÚ Brdy (31.12. 2015) zajistit výše uvedeným způsobem pyrotechnickou očistu území s tím, že po odchodu AČR se v rámci Vojenských lesů a statků s.p. zřídí pyrotechnická skupina, která  bude v očistě pokračovat a zabezpečovat průzkum a dohled při jakýchkoliv eventuelních zemních pracích. 

  Petr Ježek ("Námořník"), duben 2012 


  Home

  copyright © vhsb.cz 2007
  provozováno na redakčním systému IceCMS