Menu

 • O sdružení VHSB
 • Články
 • Fotogalerie
 • Kontakt
 • Odkazy
 • Fórum
 • Naše akce

 • První vojenská zabijačka
 • Odhalení pamětního obelisku, Skryje 2007
 • Občanská sešlost
 • Pamětní obelisk Skryje 2008
 • Mikuláš v Brdech
 • Velikonoční pochod 2008
 • Úklid zpřístupněné části VVP
 • Výstava Brdy vojenské - příprava
 • Výstava Brdy vojenské
 • BRDSKÁ VÝZVA 2009
 • BRDSKÁ VÝZVA 2010
 • Přednáška o brdských hájovnách
 • Úklid VVP 2010
 • Vojenské lesy a statky

 • 80. let VLS Hořovice
 • Čepice "Brďačka"
 • Tesák VLP
 • Slavnostní opasek VLP
 • Slovenský tesák (1939-45)
 • Výzva

 • Jak nám můžete pomoci?
 • Sraz PTP ve Svaté Dobrotivé, 18. září 2008

  Ve čtvrtek 18. září 2008 proběhlo ve Svaté Dobrotivé již šestnácté setkání bývalých příslušníků pomocných technických praporů.

  Na toto setkání navazuje akce Vojenského historického sdružení Brdy – VHSB pořádaná v sobotu 20. září 2008 (podrobnosti naleznete ZDE).

  V ranních hodinách se členové ústřední rady Svazu PTP a hosté ze Slovenska sešli na obecním úřadě v Zaječově. Byli přivítáni starostou obce a spolu se zástupci AČR ještě upřesnili organizační detaily setkání.

  Krátce po deváté se všichni odebrali do augustiánského kláštera Svaté Dobrotivé, kde se setkali s ostatními účastníky, kteří přijeli autobusem z Prahy či individuálně z různých míst naší republiky.

  Mši svatou, sloužil emeritní biskup Mons. ThDr. Koukl, sám bývalý příslušník PTP. Ve své promluvě se mimo jiné zamyslel i nad tím, jak málo můžeme ovlivnit svůj osud a vnější okolnosti, které ho formují.

   

  V 10:30 po skončení mše se všichni přesunuli na Kvaň k památníku 52. praporu PTP.

  Zde nastoupila čestná jednotka AČR, vojenská hudba a proběhlo slavnostní položení věnců spolu se vzpomínkou na všechny „pétépáky“, kteří před padesátiosmi lety u 52. praporu nastoupili svoji vojenskou službu a i na ty, kteří se dnešních dnů nedožili.

  Po pietním aktu se okolo stovky pamětníků sešlo v zaječovském Lidovém domě, vyslechli projevy představitelů ústřední rady Svazu PTP a hostů. Následovala volná zábava a přítomní měli možnost si popovídat s kamarády se kterými byli před desetiletími tehdejším komunistickým režimem označeni za „politicky nespolehlivé“ a odveleni ke službě u PTP.

  Jsme velmi rádi, že za Vojenské historické sdružení Brdy jsme se mohli tohoto setkání zúčastnit, zažít neopakovatelnou atmosféru mše v augustiánském kláštěře, měli možnost setkat se s lidmi bez vlastního zavinění postiženými represemi, šikanováním a vyslechout si vzpomínky některých z nich. Nic z toho nesmí být zapomenuto a o to se budeme i nadále snažit!

  Společná fotografie skupiny vojínů 52. praporu PTP pracujících ve VVP Brdy a těšících se „za 100“ do civilu. To ještě netušili, že vojenská služba jim bude  rozhodnutím vládnoucích komunistických orgánů prodloužena na neurčito a dotyčný, který nám snímek zapůjčil (Děkujeme!) si nakonec u PTP s lopatou a krumpáčem odsloužil 3 a ½  roku. Pro naši dnešní mládež něco nepředstavitelného...

  Veký dík patří radě Svazu PTP, jeho předsedovi panu Lopaťukovi a dalším členům, ktetří i v pokročilém věku nelitují námahy spojené s uspořádáním podobné akce a bez jejichž aktivity a účasti by se nemohla konat. Chceme poděkovat též zastupitelstvu, radě a starostovi obce Zaječov, za zajištění zázemí a spolupráci. Hlavní podíl na realizaci setkání má Ing. Josef Švandrlík ze Zaječova, který stál v roce 1993 u  zrodu této myšlenky a od té doby se na organizaci srazů každoročně podílí.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Pro VHSB zpracoval 18.9. 2008 Námořník.


  Home

  copyright © vhsb.cz 2007
  provozováno na redakčním systému IceCMS