Menu

 • O sdružení VHSB
 • Články
 • Fotogalerie
 • Kontakt
 • Odkazy
 • Fórum
 • Naše akce

 • První vojenská zabijačka
 • Odhalení pamětního obelisku, Skryje 2007
 • Občanská sešlost
 • Pamětní obelisk Skryje 2008
 • Mikuláš v Brdech
 • Velikonoční pochod 2008
 • Úklid zpřístupněné části VVP
 • Výstava Brdy vojenské - příprava
 • Výstava Brdy vojenské
 • BRDSKÁ VÝZVA 2009
 • BRDSKÁ VÝZVA 2010
 • Přednáška o brdských hájovnách
 • Úklid VVP 2010
 • Vojenské lesy a statky

 • 80. let VLS Hořovice
 • Čepice "Brďačka"
 • Tesák VLP
 • Slavnostní opasek VLP
 • Slovenský tesák (1939-45)
 • Výzva

 • Jak nám můžete pomoci?
 • Strousbergova dráha jako kulturní památka?

  Jak upálit Strousberga

   

  30. dubna, na Čarodějnice, se do zbirožského Muzea J. V. Sládka slétla před Filipojakubskou nocí zvláštní letka. Spíše než košťata by jí slušel kovový podvozek a místo skřeků táhlé houkání parních píšťal. Konal se zde seminář či spíše setkání příznivců zaniklé

  Strousbergovy, nikdy nedokončené dráhy. Zbytky unikátní regionální trati, která měla

  propojit se světem celé železářské impérium Krále železnic neodvratně chátrají v lesích a

   rolích Podbrdska. Loni provedl David Tuma z plzeňského Národního památkového ústavu,

  za podpory své mateřské instituce, zbirožského i strašického muzea a řady regionálních

  nadšenců pokus o prohlášení alespoň několika dosud zachovalých segmentů železnice za

  Kulturní památku. Nepochodil.

   

  Ministerstvo kultury nemá zájem, neboť pozůstatky dráhy prý nevykazují „žádné hodnoty

  architektonické (sic!), výtvarné, umělecké, urbanistické (sic!) či vědecké a nevztahují se

  k mimořádně významné osobnosi (sic!!!) ani významné události.“

   

  Tak tedy, baron Dr. Henry Bethel Strousberg, jedna z nejkontroverznějších postav

  evropského, ba světového rozvoje železniční dopravy 19. století není postavou mimořádně

  významnou… Trať, která měla spojit celý tzv. Český Manchester na východ ku Praze a na

  západ do Bavor a dále do celého Německa, není urbanistickým počinem, ačkoliv prezentuje

  na české poměry zcela ojedinělý, byť neuskutečněný projekt propojení tehdy vyspělé

  průmyslové aglomerace. Jediné, co ministerstvo pokládá z trati za hodnotné, je zbylý

  kamenný most křížící trať Praha – Plzeň. Maně člověka napadne, zda dle kritérií MK most

  není architektonocké dílo? I ochrana tohoto „Posledního Mohykána“ však není bez

  problémů: nikomu nepatří, nikdo se k němu nehlásí. Kdo nevěří, ať běží do Katastru

  nemovitostí.

   

  Zajímavé přitom je, že zbytky ještě regionálnější či spíše lokální koňské, tzv. „Buštěhradské

  dráhy“ spojující Kladensko s Prahou, výše zmíněná kritéria bez problémů splňují. Měří se tu

  snad dvojím metrem? Přitom prohlášení rudimentů Strousbergovy železnice je vlastně

  projektem nadregionálním, neboť dráha vede po území Plzeňského i Středočeského kraje.

  Tady neplatí Evropskou unií preferovaná spolupráce regionů?

   

  Z železnice se tak dle úředního ortelu, v tomto případě mimořádně nekvalifikovaného, stává

  zcela bezprizorný, nikým nechtěný sirotek, odsouzený k záhubě.

  Železniční čarodějnice se tak ze Zbiroha rozcházely v dosti zuboženém rozpoložení. Úřední

  inkvizice dala jejich myšlenky do klatby a poslala je na hranici. Na pocitu hořkosti v ústech

  neubralo ani dobré kafe, ani výborný domácí koláč servírovaný paní ředitelkou muzea a její

  zástupkyní, kterýmžto navíc patří díky za organizaci setkání…  Zas jeden „kulturní počin“  

  (světové železniční) historie za námi.

   

  RNDr. Martin Lang, Strašice

   


  Home

  copyright © vhsb.cz 2007
  provozováno na redakčním systému IceCMS