Menu

 • O sdružení VHSB
 • Články
 • Fotogalerie
 • Kontakt
 • Odkazy
 • Fórum
 • Naše akce

 • První vojenská zabijačka
 • Odhalení pamětního obelisku, Skryje 2007
 • Občanská sešlost
 • Pamětní obelisk Skryje 2008
 • Mikuláš v Brdech
 • Velikonoční pochod 2008
 • Úklid zpřístupněné části VVP
 • Výstava Brdy vojenské - příprava
 • Výstava Brdy vojenské
 • BRDSKÁ VÝZVA 2009
 • BRDSKÁ VÝZVA 2010
 • Přednáška o brdských hájovnách
 • Úklid VVP 2010
 • Vojenské lesy a statky

 • 80. let VLS Hořovice
 • Čepice "Brďačka"
 • Tesák VLP
 • Slavnostní opasek VLP
 • Slovenský tesák (1939-45)
 • Výzva

 • Jak nám můžete pomoci?
 • Stroussbergova železnice - úvod

  Stroussbergova dráha - stručný úvod.

   

  Železnice se hornatému srdci středních Brd vyhýbají ale i přesto přímo na okraji brdských lesů můžeme najít pozůstatky jedné trati, která kdyby byla provozována, jistě by život na podbrdsku významně ovlivnila.

  Jedná se o tzv. Stroussbergovu dráhu, která byla postavena z Mirošova do Zbiroha s napojením na „Plzeňskou" trať.

  Dr. Bethel Henry baron von Stroussberg se narodil v Německu v roce 1823. Pocházel z chudých poměrů, ale vlastní pílí se během let vypracoval v jednoho z největších podnikatelů své doby a zabýval se hlavně budováním nových železnic po celé Evropě.

  Do našeho kraje přišel v roce 1868 kdy koupil panství Zbiroh, Mirošov a Osek. Jeho úmyslem bylo založení moderních železáren u Zbiroha a trať měla sloužit k dopravě černého uhlí z Mirošova, železné rudy z dolů, které mu patřily, svozu dřeva z panských lesů a odvozu hotových výrobků.

  Aby baron Stroussberg mohl své úmysly realizovat vydal nekryté akcie, zadlužil se a nedařilo se mu hradit splátky. Na krach jeho podnikatelských aktivit měl vliv i pád vídeňské burzy v roce 1873 a velká povodeň na Zbirožsku, která rok předtím smetla právě dokončené vysoké pece ve Františkově u Zbiroha.

  V roce 1875 vyhlásil Stroussberg úpadek všech svých závodů a následně byl zadržen v Rusku, kde předtím též vydal nekryté akcie. V moskevském vězení strávil dva roky. Po propuštění žil v Berlíně, rozprodal osobní majetek aby zajistil svoji rodinu žijící v Anglii a nakonec r.1884 umírá v chudobě a zapomnění...

  A na dráhu (ale i ostatní majetek barona) se hned r.1875 vrhli věřitelé, aby dostali zpět alespoň nějaké peníze vytrhali již položené koleje, odvezli pražce, čas (pravděpodobně i s přispěním místních obyvatel, kterým se jistě hodil jakýkoliv opracovaný stavební kámen) a zemědělská činnost postupně zahladily stopy po železnici...

  Kdo má zájem o podrobnější popis aktivit a života dr. Bethela Henryho barona von Stroussberga, více informací najde v článku „Železný kraj" od Zdenka Kastnera (2004)

  http://brdy.unas.cz/rubriky/r_brdyhist/r_zelkraj.htm či v románu Adolfa Branalda „Král železnic".

  My se v rámci naší činnosti chceme zaměřit hlavně na zdokumentování pozůstatků Stroussbergovy dráhy, které se dosud zachovaly v podbrdské krajině. V současné době snad již nehrozí, že to co z dráhy zůstalo bude zničeno - to je ovšem hlavně díky tomu, že zbývající úseky drážního tělesa se nacházejí v lesních porostech, na pastvinách a mimo intenzivně zemědělsky obhospodařované plochy.

  Náspy z polí jsou definitivně pryč i když na některých místech byly buldozery rozhrnuty dle vzpomínek pamětníků poměrně nedávno... (Úsek pod Horním Kařízkem, 60.-70. léta minulého století).

   


  Home

  copyright © vhsb.cz 2007
  provozováno na redakčním systému IceCMS