Menu

 • O sdružení VHSB
 • Články
 • Fotogalerie
 • Kontakt
 • Odkazy
 • Fórum
 • Naše akce

 • První vojenská zabijačka
 • Odhalení pamětního obelisku, Skryje 2007
 • Občanská sešlost
 • Pamětní obelisk Skryje 2008
 • Mikuláš v Brdech
 • Velikonoční pochod 2008
 • Úklid zpřístupněné části VVP
 • Výstava Brdy vojenské - příprava
 • Výstava Brdy vojenské
 • BRDSKÁ VÝZVA 2009
 • BRDSKÁ VÝZVA 2010
 • Přednáška o brdských hájovnách
 • Úklid VVP 2010
 • Vojenské lesy a statky

 • 80. let VLS Hořovice
 • Čepice "Brďačka"
 • Tesák VLP
 • Slavnostní opasek VLP
 • Slovenský tesák (1939-45)
 • Výzva

 • Jak nám můžete pomoci?
 • Vyhláška o bezpečnostních opatřeních

  Vyhláška o bezpečnostních opatřeních

  (1930)

  Podle čl. 2. resp. 3. zákona ze dne 14. července 1927, č. 125. Sb. se uvádí ve všeobecnou známost toto:

  1. Doba, kdy se koná střelba a kdy přístup do uzavřeného prostoru jest zakázán, bude obcím oznámena pravidelně vždy 8 dní před zahájením ostré střélby. Změny programu budou obcím nejméně 24 hodin dříve ozná meny. Střelba koná se vždy dopoledne nebo v noci. Dopolední střelba končí vždy ve 12 hodin, noční začíná o 20. hodině a bude během noci ukončena.
  2. Po dobu střelby jsou s ilnice a cesty vedoucí do střelnice uzavřeny závorami. Chůze a jízda vozy, silostro ji, na kole, hnaní dobytka atd. po uzavřených cestách, jakož i samovolné otvírání závor jest zakázáno.
  3. Stožáry s výstražnými červenými prapory nebo červenobílými koši jsou u obce: Velcí, Ohrazenice, zříceniny Valdeka, na Beranu, u Sv. Dobrotivé, u koty 529 Těně, na jihovýchod ním okraji Strašic, u hájovny Pila západních Strašic, na Převážení, u hájovny ve Skořicích, na Palcíři, u hájovny Chaloupek, u myslivny Nepomuk, u myslivny ve Vranovicích, na Třemošné, u Drahlína a na Kloučku. Dokud vlají výstražné prapory nebo dokud koše jsou ke špičce stožáru vytaženy, jest přístup do uzavřeného prostoru zakázán.
   Střílí-li se jen v části střelnice, jsou výstražné prapory a koše vytaženy a závory uzavřeny jen v této části. Ostatní území jest volné.
   Patka
   Patka stožáru ve Svaté Dobrotivé
   Patka Hlína
   Hájovna Na Hlíně
   Patka Valdek
   Zbytek stožáru na hradě Valdek
   Patka detail
   Patka Láz
   Patka stožáru v Lázu (foto J.B.)
   Patka detail
  4. Návodů návěštních stráží, vojínů, lesního a vůbec bezpečnostního personálu, jakož i nápisů na výstražných tabulkách postavených na hranici uzavřeného prostoru jest bezpodmínečně uposlechnouti; neuposlechne-li a nedodržuje-li obyvatelstvo těchto pokynů a stane-li se nějaká škoda na životě neb majetku, odmítá ovšem vojenská správa veškerou odpovědnost, nehledíc ani k trestnímu. stíhání.

  5. Dotýkati se střel, zapalovačů a střepin nebo je odnášeti se jakožto životu a majetku nebezpečné zakazuje.
   Rovněž jest zakázáno odnášeti nebo poškozovati jakýkoliv jiný vojenský majetek.
   Nalezistě střel a zapalovačů budiž označeno a oznámeno velitelství dělostřelecké střelnice v Jincích nebo nejbližšímu vojenskému útvaru. Přestupky těchto předpisů trestají se pokutou na penězích od 7.0 do 5000 Kč nebo trestem na svobodě od dvanácti hodin do 14 dnů, pokud ovšem nejde o těžší čin trestný podle všeob. zákona trestního aneb jiných trestních předpisů.
   Dále se uvádí ve známost, že každá skutečná polní škoda, která by cvičením vojska vznikla, bude po cvičení za účasti zástupců obcí komisionelně zjištěna a vojenskou správou nahrazena. Den komisionelního řízení bude vždy předem oznámen.
   Poškození přihlásí své nároky u příslušného obecního úřadu, který osm dní před konáním komise předloží velitelství dělostřelecké střelnice v Jincích výkazy způsobených škod. (formulář podle § 56 prováděcího nařízení k ubytovacímu zákonu z r. 1895.)
   Takové škody, jež by nebylo možno později zjistiti, nutno ihned po střelbě oznámiti velitel. děl. střelnice, které písemně potvrdí rozsah způsobené škody; stvrzenku tuto nutno pak předložiti komisi, která zjišťuje polní škody.
   Velitelství střelnice platí občanským osobám za oznámení každé nevybuchlé střely, za hlavu granátového šrapnelu a zapalovače odměnu, doprovodí-li nálezcové vojenské orgány na naleziště.
   Žádají se obecní úřady a správy škol, aby vhodným způsobem upozornily na tuto vyhlášku.


  Tato vyhláška nabývá ihned účinnosti.

  Okresní úřad v Hořovicích, dne 9. května 1930.

  Okresní hejtman, vrch. rada polit. správy:   Plavec.

  (Ilustrační foto: Námořník 2007-2008 a J.B. 2008)


  Home

  copyright © vhsb.cz 2007
  provozováno na redakčním systému IceCMS