Menu

 • O sdružení VHSB
 • Články
 • Fotogalerie
 • Kontakt
 • Odkazy
 • Fórum
 • Naše akce

 • První vojenská zabijačka
 • Odhalení pamětního obelisku, Skryje 2007
 • Občanská sešlost
 • Pamětní obelisk Skryje 2008
 • Mikuláš v Brdech
 • Velikonoční pochod 2008
 • Úklid zpřístupněné části VVP
 • Výstava Brdy vojenské - příprava
 • Výstava Brdy vojenské
 • BRDSKÁ VÝZVA 2009
 • BRDSKÁ VÝZVA 2010
 • Přednáška o brdských hájovnách
 • Úklid VVP 2010
 • Vojenské lesy a statky

 • 80. let VLS Hořovice
 • Čepice "Brďačka"
 • Tesák VLP
 • Slavnostní opasek VLP
 • Slovenský tesák (1939-45)
 • Výzva

 • Jak nám můžete pomoci?
 •  

    

      V sobotu 24. října 2009 proběhla v částečně zpřístupněné části VVP Brdy v prostoru bývalé obce Hrachoviště soutěž pro mládež, pořádaná Vojenským historickým sdružením Brdy - VHSB o.s. ve spolupráci s volným sdružením dětských oddílů „Čisté slovo“.

    

    

      S přípravami jsme začali již pár týdnů předtím, s technikou potřebnou ke zdárnému průběhu akce jsme na místo konání najeli v pátek odpoledne (23.10. 2009), do soumraku vybudovali nutné zázemí – postavili vojenský stan, zprovoznili polní kuchyni a věnovali se zajištění jednotlivých disciplín.

   

      Sraz pořadatelů a všech dobrovolníků, kteří přišli s organizací soutěže pomoci, byl v sobotu v 8 hodin ráno. Pro každé z osmnácti stanovišť bylo třeba určit, kdo je bude zabezpečovat, a  vysvětlit, jak budou jednotlivé úkoly bodovány. Během dopoledne bylo vše připraveno. V deset hodin vyjel po trase Chaloupky - Komárov – Osek – Hořovice (nádraží ČD) objednaný autobus a v 11:30 většina soutěžících již vystupovala na Hrachovištích.

   

      Po prezentaci se ve 12:00 soutěžní družstva shromáždila ke slavnostnímu nástupu a po krátkém přivítání a úvodu k nim promluvil čestný host, člen Svazu pomocných technických praporů – táborů nucených prací, Dr. Jan Decker, sám bývalý sportovec. Vzpomenul na své mládí, nucenou práci pro Velkoněmeckou říši, Pražské povstání v květnu 1945 a následné převzetí moci komunisty, kteří ho nejdříve uvěznili a po propuštění z vězení poslali k PTP vykonávat vojenskou službu „na dobu neurčitou“ s lopatou a krumpáčem. Dnešní mladá generace si takový životní osud jen těžko dokáže představit a právě proto je třeba minulé doby, kdy u nás vládlo bezpráví, stále připomínat – aby se již nikdy nic podobného nemohlo opakovat.

   

      Pan Václav Endršt z volného sdružení dětských oddílů „Čisté slovo“ poté všechny přítomné seznámil s pravidly soutěže, způsobem bodování, organizací vlastního závodu, a 1. ročník soutěže „Brdská výzva“ byl odstartován.

   

      Jednotlivá stanoviště byla rozmístěna na rozlehlých loukách bývalé obce Hrachoviště a v přilehlých okrajích lesa. Kromě bodového hodnocení úspěšnosti při plnění úloh na stanovištích bylo též důležité, kolik z nich družstva v časovém limitu stihnou navštívit. Po celé odpoledne až do ukončení soutěže v 16:15 vydrželo krásné slunečné počasí a všichni si jistě našli i chvilku času na obdivování barevné podzimní krajiny.

   

     Následovalo vyhodnocení závodu, spočítání výsledků a pro soutěžní družstva byl v cíli u polní kuchyně připraven horký čaj s tatrankou.

   

  V 17:00 účastníci soutěže nastoupili k vyhlášení vítězů.

   

   

  1. místo v kategorii 13 – 16 let získal tým z oddílu Delfíni (Plzeň) ve složení Kasl, Soukup, Matas, Štefl.
  2. místo: Šlápoty (Osek) - Kreisinger, Kreisinger, Dušek, Procházka.
  3. místo: ZŠ (Komárov) - Vait, Jelen, Skružný, Čermák.

  ______________________________________________________________

    

   

  1. místo v kategorii 11 – 13 let získal tým z oddílu Plamínek (Hořovice) ve složení Bláha, Rysová, Cimermanová, Milerová.
  2. místo: Hasiči Broumy – Pánek, Zíma, Schovánek, Mašková.
  3. místo: Plamínek (Hořovice) – Veselá, Kliková, Carvánová, Žaludová.

  _______________________________________________________________

   

  1. místo v kategorii 6 – 10 let získal tým z oddílu Plamínek (Hořovice) ve složení Karásková, Polanová, Martínek, Kekštajnová.
  2. místo: Bobři „Rakeťáci“ (Beroun) - Bartoníček, Bartoníček, Frdlíková, Kolář.
  3. místo: Delfíni (Plzeň) – Honzík, Benda, Voříšková (Přesto, že družstvo bylo pouze tříčlenné!).

  ________________________________________________________________

   

  Upozornění: prezentace jednotlivých družstev byla provedena na místě konání soutěže v „polních podmínkách“, takže pokud se vloudila nějaká chybička (třeba nesprávně uvedené příjmení), ozvěte se, prosím...

   

      Celkem se soutěže „Brdská výzva“ zúčastnilo 18 družstev a místo, kde stávala v 50. letech minulého století při rozšiřování VVP Brdy vystěhovaná a buldozery do základů zbouraná obec Hrachoviště, na jedno krásné odpoledne zase ožilo hlasy dětí.

   

      Vítězové byli vyhlášeni, ceny rozdány, vše sbaleno, odvezeno a Hrachoviště se soumrakem opět osiřela. Věříme ale, že se zde opět sejdeme i v příštím roce na 2. ročníku „Brdské výzvy“!

   

      Tuto akci by se nám nikdy nepodařilo uspořádat bez spolupráce a podpory několika institucí a hlavně mnoha lidí, kteří dle svých možností přispěli k její realizaci.

   

  Děkujeme za finanční příspěvek Městu Hořovice, Petrovi Šmidovi (Restaurace „Srub“, Hořovice) a firmě Czech Organization Team, za příspěvek a zapůjčení vozidel firmě ARMYVÝPRODEJ.CZ.

   

  V každém případě je třeba zmínit Újezdní úřad vojenského újezdu Brdy, který nám povolil vjezd vozidel na území vojenského újezdu, a také ředitelství VLS s.p., divize Hořovice, které nám dlouhodobě vychází vstříc. Asistovala nám i Policie ČR (bohužel na ukázku výstroje a výzbroje bylo díky nabitému programu málo času).

   

  A bez několika desítek dobrovolníků zajišťujících přípravu disciplín a činnost na jednotlivých stanovištích by soutěž vůbec nemohla proběhnout – nejde jen o kamarády z volného sdružení dětských oddílů „Čisté slovo“, ale do práce se zapojili i vedoucí oddílů, jejichž družstva přijela soutěžit a mnoho dalších lidí ochotných přiložit ruku k dílu.

   

  DĚKUJEME !

  ______________________________________________________________

  Snímky ze soutěže najdete ve fotogalerii BRDSKÁ VÝZVA 2009.

  Další fotografie jsou na stránkách plzeňského oddílu vodních skautů DELFÍNI.

  ----------------------------------------------------------------------------------

  Pro VHSB zpracoval v říjnu 2009 Námořník.  


  Home

  copyright © vhsb.cz 2007
  provozováno na redakčním systému IceCMS