Menu

 • O sdružení VHSB
 • Články
 • Fotogalerie
 • Kontakt
 • Odkazy
 • Fórum
 • Naše akce

 • První vojenská zabijačka
 • Odhalení pamětního obelisku, Skryje 2007
 • Občanská sešlost
 • Pamětní obelisk Skryje 2008
 • Mikuláš v Brdech
 • Velikonoční pochod 2008
 • Úklid zpřístupněné části VVP
 • Výstava Brdy vojenské - příprava
 • Výstava Brdy vojenské
 • BRDSKÁ VÝZVA 2009
 • BRDSKÁ VÝZVA 2010
 • Přednáška o brdských hájovnách
 • Úklid VVP 2010
 • Vojenské lesy a statky

 • 80. let VLS Hořovice
 • Čepice "Brďačka"
 • Tesák VLP
 • Slavnostní opasek VLP
 • Slovenský tesák (1939-45)
 • Výzva

 • Jak nám můžete pomoci?
 • Pochod - Po stopách Strousbergovy dráhy - 2011

  Zobrazit celý článek

  Směrnice z r.1930 pro vstup do vojenských lesů v Brdech.

  Během desítek let existence vojenského výcvikového prostoru v Brdech se několikrát změnil způsob označení hranic VVP, jeho rozloha, počet cílových ploch a střelnic, ale i režim a pravidla upravující vstup do lesů.

  Často se mluví o tom, že v letech první čs. republiky bylo možno lesy navštěvovat v době kdy neprobíhal výcvik vojska či střelby volně a neomezeně, ale toto tvrzení je nepřesné a zavádějící (i když ho bez dalšího vysvětlení a upřesnění ve své kampani za zpřístupnění středních Brd jako argument dnes často používají různé iniciativy).

  Zobrazit celý článek

  Stroussbergova železnice - úvod

  Popis jedné místní technické památky ze století páry. 

  Zobrazit celý článek

  Pozůstatky Stroussbergovy železnice v krajině

  Na základě předchozího článku jsme se rozhodli prozkoumat zbytky železnice v terénu.

  I po tolika letech jsou v některých místech vidět značné úpravy terénu a drážních zařízení.

  Zobrazit celý článek

  Bezejmenná kóta 718

  Bezejmenná kóta 718, aneb příběhy vrchu Baštín ve středních Brdech 

  Článek převzatý z Berounského deníku, vydáno v pátek 23. listopadu 2007.

  Zobrazit celý článek

  Brdské záhady I.

  Střední Brdy stále skrývají mnohá tajemství. Jedná se především o různé účelové stavby které postupně vznikaly během desítek let trvání vojenského újezdu. Do dnešních dnů zůstávají jejich pozůstatky zapomenuty zarostlé v lesních porostech, na místech kam i v sezóně houbaři a "lufťáci" málokdy zabrousí. O jejich historii a osudech se dnes už mnoho nedozvíme, protože pamětníků rychle ubývá a informací je minimum...

  Zobrazit celý článek

  Brdské záhady I. - Slonovec

  Díky jednomu z našich členů jsme se dostali k fotografiím z běžkařského výletu hořovických turistů z roku 1935. Podle popisek obrázky pocházejí odněkud ze Slonovce, ale při jejich zpracování došlo zajímavému objevu, který dále posouvá naše pátrání.

   

  Zobrazit celý článek

  Brdské záhady I. - Koníček

  V únoru 2008 jsme se díky příznivému počasí znovu vypravili obhlédnout základové patky vojenské pozorovací věže, která stála poblíž kóty Koníček (666 m.n.m.).

  Zobrazit celý článek

  Brdské záhady I - Brda, Černá skála

  Letošní březnové teploty už připomínají nastupující jaro a toto roční období přeje terénnímu výzkumu – tráva po zimě ještě nestihla vyrazit, stromy jsou bez listí a tak se dobře dokumentují objekty, které v létě může téměř zcela zakrývat zelená vegetace. Tentokrát jsme se zaměřili na druhou z vojenských pozorovacích věží, jejíž poloha je nám známa.

  Zobrazit celý článek

  Brdské záhady II.

  Historie osídlení Brd je spojena s dřevařstvím, hutnictvím, ale díky nepříznivým přírodním podmínkám jen minimálně se země dělstvím. Na okrajích brdských hvozdů od středověku stály hrady i vesnice, které byly postupem času opuštěny, zničeny během válek, zpustly a naopak byly zakládány nové, které posléze také vzaly za své ve 20. století při rozšiřování vojenského újezdu – dočasně byly vystěhovány během německé okupace a definitivně srovnány se zemí v letech následujících.

  Obyvatelé byli vystěhováni, ale na místech kde předtím po staletí žili lze ještě dnes najít pozůstatky po jejich činnosti...

  Zobrazit celý článek

  Brdské záhady III.

  Na Jineckých hřebenech se nachází zeď složená z volně skládaných kamenů, která svojí mohutností při troše představivosti může někomu připomínat prastaré megalitické stavby. I když s nimi určitě nic společného nemá...

  Zobrazit celý článek

  Brdské záhady IV.

  Na území Protektorátu Čechy a Morava byla za okupace vybudována síť pozemních radarových ústředen letecké hlásné služby (FMG-St. - Funk Messgeräte Station). Jedna z nich se nacházela i v Brdech na vrchu Praha (862 m.n.m.).

  Zobrazit celý článek

  Nové cyklostezky v Brdech

  Článek převzatý ze stránek www.army.cz

  Zobrazit celý článek

  Stroussbergova dráha - železniční archeologie

  Čánek který tématicky navazuje na dřívější články Stroussbergova železnice - úvod a Pozůstatky Stroussbergovy železnice v krajině.

  Zobrazit celý článek

  Další zpřístupňování VVP Brdy

  „Po desetiletí byly vojenské újezdy uzavřeným světem, kam mělo civilní obyvatelstvo vstup přísně zakázán. Nyní však dochází ke zpřístupňování některých jejich částí. Proto jsme se rozhodli, že pro příznivce turistiky připravíme průvodce po všech pěti současných vojenských újezdech. Dodejme ještě, že kvůli potřebám armády zaniklo v těchto oblastech mnoho obcí včetně cenných památek. Přítomnost vojáků však naopak svědčila přírodě a ve vojenských újezdech se podařilo zachovat krajinu lépe než v přírodních rezervacích. Ale to už posuďte sami.“

  (Citováno z článku časopisu A report, vydávaného Ministerstvem obrany ČR)

  Zobrazit celý článek

  Krátká zpráva z ukázky nácviku střeleb 132.smdo Jince

  Na oficiálních stránkách Ministerstva obrany ČR se objevila následující zpráva:
  (Zkráceno, plné znění na http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=10841)

  Zobrazit celý článek

  Nejmohutnější brdský smrk

  Nejmohutnější brdský smrk neodolal letošní vichřici Emma, která se nad středními Brdy přehnala v sobotu 1.3. 2008

  Zobrazit celý článek

  Vyhláška o bezpečnostních opatřeních

  Zobrazit celý článek

  Pamětní obelisk, Skryje 2008 - POZVÁNKA

   

  Zobrazit celý článek

  Brdská houfnice

   

  Zobrazit celý článek

  Horské dělostřelectvo v Brdech

  Brdská dělostřelecká střelnice mimo jiné díky svému hornatému terénu sloužila i k výcviku a ostrým cvičným střelbám pluků a oddílů horského dělostřelectva československé armády.

  Zobrazit celý článek

  Americké bomby dopadly i v Brdech

  Zobrazit celý článek

  Brdské záhady V.

  Je to jen drobnost, ale možná jste se nad ní již také někdy zamysleli...

  Zobrazit celý článek

  Setkání s dědkem Brďákem

  Od jednoho z našich přispěvatelů zabývajícím se vědeckým studiem brdské fauny jsme pro naše stránky www.vhsb. získali exkluzivní reportáž o náhodném setkání s dnes již prakticky vyhynulým živočišným druhem, původně obývajícím brdské pralesy. Děkujeme!

  Zobrazit celý článek

  Vzpomínka na PTP - pozvánka.

  Zde budou postupně doplňovány detailní informace o připravované akci.

  Zobrazit celý článek

  Stručná historie pomocných technických praporů.

  Článek popisující okolnosti vzniku pomocných technických praporů, kritéria výběru branců, kteří do nich byli zařazováni a historii těchto útvarů.

  Zobrazit celý článek

  Německá střelnice Skořice

  V období druhé světové války obsadila německá branná moc také prvorepublikové výcvikové prostory a v některých případech je ještě rozšířila.

  Po válce se jejich hranice vrátily téměř na původní místo a tak zůstaly objekty bývalé střelnice ve spřístupněné části.

  Zobrazit celý článek

  Sraz PTP ve Svaté Dobrotivé, 18. září 2008

  Zobrazit celý článek

  Stručný životopis emeritního biskupa Mons.ThDr. Josefa Koukla

  Zobrazit celý článek

  Vzpomínka na pomocné technické prapory

  Zobrazit celý článek

  Chovatelská přehlídka trofejí

  Chovatelská přehlídka trofejí

  Vojenských lesů a statků ČR s.p., divize Hořovice byla zahájena 16. května 2008 a potrvá do neděle 18.5. 2008 do 16:00 v budově pohostinství ve Skořicích.

  Zobrazit celý článek

  Co předcházelo zřízení dělostřelecké střelnice v Brdech

  Od chvíle kdy se objevily první úvahy o zřízení dělostřelecké střelnice začaly protesty proti jejímu zřízení. Ministerstvo obrany se snažilo vysvětlit důvody, které ke zřízení střelnice vedou, ale část veřejnosti předložené argumenty stejně nepřesvědčily. Teprve dnes, s odstupem desítek let můžeme posoudit zda vytvoření vojenského prostoru v centrálních Brdech zdejší krajině a přírodě prospělo či ne...

  Zobrazit celý článek

  První výstřel čs. dělostřelectva v Brdech

  Zobrazit celý článek

  Psík mývalovitý

  Zobrazit celý článek

  Zapomenutá obec Hrachoviště

  Na webu Zaniklé obce po roce 1945 najdete jen několik stručných hesel:

  Hrachoviště  (Hrachowist)

  Kategorie: Osada   (správní obec: Hvozdec)
  Okres: Příbram
  Důvod zániku: Vojenský výcvikový prostor Jince -
  Období zániku: Nespecifikováno
  Současný stav: Zničena částečně

  Takže trochu podrobněji...

   

  Zobrazit celý článek

  Identifikace trosek neznámého letounu na území VVP Brdy.

  Zobrazit celý článek

  Vojenské balony nad Brdy

  Zobrazit celý článek

  Památné stromy na Hrachovištích

  Zobrazit celý článek

  Jihovýchodní Asie - Thajsko a Laos

  Zobrazit celý článek

  Hloubkaři nad Hořovicemi.

   

  Zobrazit celý článek

  Kniha "Povídání o Brdech"

  Zobrazit celý článek

  Velikonoční pochod 2009

   

  Zobrazit celý článek

  Přehlídka trofejí 2009

  Zobrazit celý článek

  Přednáška pana Šefla ve Strašicích

  Zobrazit celý článek

  Sběr odpadků podél komunikací ve VVP Brdy, duben 2009.

  Zobrazit celý článek

  FLYING RHINO 2009

  Zobrazit celý článek

  Jince, FLYING RHINO 2009

  Zobrazit celý článek

  Výstava v Komárově

   

  Zobrazit celý článek

  FLYING RHINO, VVP Brdy 13.5. 2009.

  Zobrazit celý článek

  Muzeum Středních Brd, Strašice

  Zobrazit celý článek

  Nebezpečná munice

  Zobrazit celý článek

  Letní nožnění

  Zobrazit celý článek

  Muzeum Středních Brd, Strašice, srpen 2009

  Zobrazit celý článek

  Muzeum Středních Brd - květen 1945 ve Strašicích.

  Zobrazit celý článek

  Hrad Valdek v září 2009

  Zobrazit celý článek

  Fotoreportáž ze setkání PTP, 2009

  Zobrazit celý článek

  Muzeum Strašice, 25.9. 2009

  Zobrazit celý článek

  Udělení čestného názvu 13. děl. brigádě

  Zobrazit celý článek

  DVD Jižní Brdy

  Zobrazit celý článek

  Zlatý nuget 2010

  Zobrazit celý článek

  Radiolokátor ARTHUR v Brdech

  Zobrazit celý článek

  FLYING RHINO 2010

  Zobrazit celý článek

  Výstava osvobození

  Zobrazit celý článek

  FLYING RHINO, BRDY, 14.5. 2010

  Zobrazit celý článek

  Podbrdské noviny a cvičení FR 2010

  Zobrazit celý článek

  STŘELECKÁ REVUE 8/2010 - "Protiletadlové rakety na Brdech"

  Zobrazit celý článek

  Antonín Roháček: TAJEMNÉ BRDY

  Zobrazit celý článek

  NEBEZPEČNÝ NÁLEZ

  Zobrazit celý článek

  Brdská expedice MKC Hořovice

  Zobrazit celý článek

  PROGRAM o.s. VHSB, 24.2. 2007

  Zobrazit celý článek

  Nová mapa BRDY 1:25000

  Na trhu se objevila nová cykloturistická a turistická mapa Brdy (Strašicko a Rožmitálsko) v měřítku 1: 25000. Vydala ji v září 2011 společnost Geodézie On Line, spol.s.r.o., ve spolupráci s občanským sdružením Brdy Res-publica nákladem 3000 výtisků.

  Zobrazit celý článek

  Zasedání vlády ČR 4.1. 2012

  Zobrazit celý článek

  Polemika RNDr. Martina Langa

  Zobrazit celý článek

  Další z brdských záhad vyřešena

  Zobrazit celý článek

  Seminář "Zaostřeno na Brdy", Rokycany 2012

  Zobrazit celý článek

  Po stopách Strousbergovy dráhy 2013

  Vojenské historické sdružení Brdy - VHSB o.s. pořádá již šestý ročník pochodu po stopách a náspech Strousbergovy dráhy.

   

  Zobrazit celý článek

  Pyrotechnická asanace VÚ Brdy a návštěva ministra Vondry

  Zobrazit celý článek

  Strousbergova dráha jako kulturní památka?

  Zobrazit celý článek

  Výstava achátů v Muzeu Komárov

  Zobrazit celý článek

  Ukradená historie

  Zobrazit celý článek

  Home

  copyright © vhsb.cz 2007
  provozováno na redakčním systému IceCMS