Menu

 • O sdružení VHSB
 • Články
 • Fotogalerie
 • Kontakt
 • Odkazy
 • Fórum
 • Naše akce

 • První vojenská zabijačka
 • Odhalení pamětního obelisku, Skryje 2007
 • Občanská sešlost
 • Pamětní obelisk Skryje 2008
 • Mikuláš v Brdech
 • Velikonoční pochod 2008
 • Úklid zpřístupněné části VVP
 • Výstava Brdy vojenské - příprava
 • Výstava Brdy vojenské
 • BRDSKÁ VÝZVA 2009
 • BRDSKÁ VÝZVA 2010
 • Přednáška o brdských hájovnách
 • Úklid VVP 2010
 • Vojenské lesy a statky

 • 80. let VLS Hořovice
 • Čepice "Brďačka"
 • Tesák VLP
 • Slavnostní opasek VLP
 • Slovenský tesák (1939-45)
 • Výzva

 • Jak nám můžete pomoci?
 • Odhalení pamětního obelisku, Skryje 2007

  V sobotu 8. září 2007 proběhlo v křivoklátských lesích nedaleko od obce Skryje slavnostní odhalení obelisku s pamětní deskou „0bětem násilí 1939-1945“.

  Pamětní deska


  Širší historické souvislosti jsou popsány na základě námi dodaných podkladů v článku v Podbrdských novinách na konci této zprávy.

  Hlavní organizátor celé akce, pan Vaňura z občanského sdružení AMAS se v létě 2007 obrátil na Městský úřad v Hořovicích s žádostí o podporu a strarosta Hořovic Mgr. Čížek vzápětí kontaktoval naše sdružení a tak jsme se do přípravy slavnostního odhalení pamětního obelisku zapojili i my.

  Prvním naším úkolem bylo zajistit zhotovení pamětní desky – po konzultaci s panem Vaňurou byl připraven návrh a poté zadána její výroba, náklady s tím spojené uhradilo Město Hořovice.

  Termín odhalení obelisku byl stanoven na sobotu 8. září 2007. S podporou firmy WWW.ARMYVYPRODEJ.CZ, která zapůjčila potřebnou techniku a vybavení - Praga V3S POKA (polní kuchyně), cisterna na pitnou vodu, elektrocentrála, stan, židle, stoly atd. naše sdružení pro účastníky akce zajistilo přípravu a vydání občersvení + technické zázemí celé akce.

  Technika

  Stručná chronologie:

  Pátek 7.9. 2007

  14:30 - v areálu firmy ARMY VÝPRODEJ.CZ v Hořovicích začala příprava techniky (Praga V3S POKA – polní kuchyně + cisterna) a nakládka potřebného vybavení.
  18:00 - přesun do Komárova, natankování vody do přívěsné cisterny.
  19:00 - odjezd z Komárova, cestou naložen sud piva (Staropramen 10° - sponzorský dar Města Hořovice), v Žebráce natankováno palivo.
  Doprovodné vozidlo s posádkou Balů a Milan vyrazilo přímo na Křivoklátsko za účelem přesného vyhledání místa konání akce.
  19:45 - příjezd polní kuchyně na místo, vykládka materiálu, stavba přístřešku.
  21:30 – 22:30 návštěva p. Vaňury, upřesnění programu na příští den.

  Směrovka

  Sobota 8.9. 2007

   

  Odhalení

  08:00 - 13:00 příprava na slavnostní odhalení obelisku.
  13:00 - příjezd p. Vaňury a objevují se postupně i další hosté a účastníci akce.
  14:30 - odhalení pamětní desky, projevy.
  15:00 - 16:30 občerstvení (jeho vydání zajištěno VHSB).
  16:30 - 17:15 nakládka, úklid místa, odjezd.
  18:00 - příjezd do Hořovic, uložení techniky.

  Někteří účastníci a hosté:

  - za občanské sdružení AMAS Praha (které na přípravě celé akce dlouhodobě pracovalo) ing. Vaňura
  - za Lesy ČR, správa Křivoklát, ředitel ing. Pátek, revírník p. Kopecký
  - p. Ivanov (syn spisovtele Ivanova, zabývajícího se literaturou faktu)
  - starostka obce Skryje
  - občané a paměníci z okolních obcí
  - marketingový ředitel firmy KOFOLA (která jako sponzorský dar dodala nealkoholické nápoje)
  - zástupce firmy ARMYVYPRODEJ.CZ (bezplatně poskytla techniku, bez které by nebylo možno akci realizovat)
  - firma RÁJEC (dodala nealko nápoje)
  - president ČR p.Václav Klaus v osobním dopise vyjádřil lítost, že se díky pracovnímu zaneprázdnění nemohl odhalení zůčastnit, pozdravil účastníky a vyslovil podporu podobným občanským iniciativám.

  Hosté

  Napsali o nás:

  Podbrdské noviny(Podbrdské noviny č.17, 27.9. 2007)
  Na závěr chceme ještě znovu jménem o.s. Vojenské historické sdružení Brdy – VHSB poděkovat všem, kteří i když nejsou jmenovitě zmiňováni se na přípravě a realizaci slavnostního odhalení pamětního obelisku podíleli!
  Sponzoři
  Sponzoři
  Pozvánka na odhalení obelisku
  Pozvánka

  Home

  copyright © vhsb.cz 2007
  provozováno na redakčním systému IceCMS