Menu

 • O sdružení VHSB
 • Články
 • Fotogalerie
 • Kontakt
 • Odkazy
 • Fórum
 • Naše akce

 • První vojenská zabijačka
 • Odhalení pamětního obelisku, Skryje 2007
 • Občanská sešlost
 • Pamětní obelisk Skryje 2008
 • Mikuláš v Brdech
 • Velikonoční pochod 2008
 • Úklid zpřístupněné části VVP
 • Výstava Brdy vojenské - příprava
 • Výstava Brdy vojenské
 • BRDSKÁ VÝZVA 2009
 • BRDSKÁ VÝZVA 2010
 • Přednáška o brdských hájovnách
 • Úklid VVP 2010
 • Vojenské lesy a statky

 • 80. let VLS Hořovice
 • Čepice "Brďačka"
 • Tesák VLP
 • Slavnostní opasek VLP
 • Slovenský tesák (1939-45)
 • Výzva

 • Jak nám můžete pomoci?
 • Ukradená historie

  „Tady se říká U Bártova dubu a nejstarší poutníci mají ještě v paměti onen prastarý, báchorkami opředený dub na rozhraní tří panství“, píše Jan Čáka v jedné ze svých knih o místě, které od 18.do počátku 20. století každý rok v srpnu míjeli poutníci z Rožmitálu do Hořovic na „porcinkuli“, slavnost pořádanou tamním františkánským řádem.

  Kamenný hraniční mezník, vyznačující bod, kde se U Bártova dubu stýkala tři historická panství - královské panství Zbiroh, panství Hořovice a Dobříš tam už ale dnes nenajdete. Někdy mezi dubnem 2012 a červencem 2013 byl totiž ukraden…

  Během rekonstrukce přilehlého propustku na silničce Aliance, která byla provedena v první polovině října 2013 bylo zjištěno, že mezník není na svém místě. Počítalo se s jeho zabezpečením právě proti krádeži…

  Podařilo se získat snímek dokládající, že mezník byl odvezen již před zahájením prací.

  Viditelná strana mezníku byla označena královskou korunou, iniciálami L II a letopočtem 1762.

  Iniciály patří Petru Leopoldovi II., který byl korunován Svatováclavskou korunou českých králů 6. září roku 1791. Vládl jen krátce, zemřel v roce 1792. Vytesaný letopočet tedy nesouhlasil s roky jeho vlády. Mezník byl osazen dříve, již za Marie Terezie, která byla korunována královnou českou v pražské katedrále sv. Víta 12. května 1743 a vládla až do roku 1780. Jejím manželem se stal vzdálený bratranec František I. Štěpán Lotrinský, byl zvolen a korunován císařem Svaté říše římské v roce 1745. Marie Terezie se tak stala manželkou císaře, ne císařovnou, protože titul císaře byl vyhrazen pouze mužům. Královna po smrti svého otce jmenovala Františka I. spoluvládcem, českým králem nikdy nebyl. Přesto byly na mezníku původně jeho iniciály F I.

  Označovaly hranici královského panství Zbiroh, které od počátku 16. století patřilo Lobkovicům, ovšem Ladislav z Lobkovic se v roce 1594 zapletl do připravovaného povstání proti králi Rudolfu II., které bylo odhaleno a jeho účastníci tvrdě potrestáni. Ladislav z Lobkovic z Čech utekl a toho roku Zbiroh připadl královské komoře.

  Za vlády Leopolda II pak byly iniciály F I přetesány na L II. Podobné „aktualizace“ mezníků nejsou ničím výjimečným…

  Poslední roky U Bártova dubu…

  Rok 2009 - v úterý 1. prosince 2009 téměř bez povšimnutí proběhla na webových stránkách brdy.org krátká zpráva o zmizení hraničního mezníku, který se nacházel na svahu vrchu Koruna.

  Z jedné strany nesl jako označení majetku České královské komory, panství Zbiroh, královskou korunu, pod ní iniciály F I (František I. Štěpán Lotrinský) a letopočet 1752 (1762?). Z druhé strany písmena H R označovala majetek panství Rožmitál (Herrschaft Rosenthal).

  Jednalo se o mezník, jehož snímek použil na obálku své knihy „Povídání o Brdech“ lesník Josef Šefl. Na místě kde stál po staletí už ho tedy nenajdete, možná se jím nyní na své zahrádce chlubí zloděj, který ho ukradl…

  Rok 2013 - Jan Čáka v knize „Střední Brdy krajina neznámá“ popisuje hraniční kámen nazývaný „ležatý mezník“, nacházející se na hřebenu, který byl po něm i pojmenován - U Ležatého mezníku. Ještě během jara roku 2013 jste si ho mohli prohlédnout, ale začátkem července t.r. bylo zjištěno, že také „zmizel“. V jehličí ještě byly stopy od kolečka na kterém ho zloději odvezli k autu…

  I historický mezník je stále hraničním znakem sousedních pozemků, velmi často katastrálních území, okresů a krajů. V případě jeho přemístění se podle mínění Ing. Romana Poustky jedná o porušení zeměměřického zákona 200/1994 Sb., §17a. Tyto body jsou dále využitelné pro obnovu katastrálního operátu přepracováním na katastrální mapy v digitálním formátu (KMD), neboť jsou používány jako body identické.

  Je smutné, že hraniční mezníky, které na rozdíl od okolní otevřené zemědělské krajiny v brdských lesích zůstaly nepoškozeny až do 21. století, v posledních několika letech jeden po druhém mizí. Vypovídá to o době, ve které žijeme i o neúctě některých spoluobčanů k zákonům, ale také o jejich naprostém pohrdání historickými hodnotami a odkazem našich předků. A to jsou zde zmíněny jen ty známé - na Koruně, U Ležatého mezníku a bohužel tedy i ten možná nejvýznamnější, který označoval trojmezí U Bártova dubu v srdci Brd. Mnohem více bylo ale z lesů odvezeno mezníků nezdokumentovaných, „bezejmenných“ …

  Petr Ježek, listopad 2013

  Děkuji autorům snímků za svolení jejich publikace!

  Poznámka a prosba na závěr: Pokud ve výše uvedeném textu najdete nějaké zjevné chyby, můžete upřesnit data krádeží mezníků, víte kde se nyní nacházejí či máte jakékoliv informace týkající se tématu, prosím, kontaktujte nás! Spojení: vhsb@seznam.cz


  Home

  copyright © vhsb.cz 2007
  provozováno na redakčním systému IceCMS